• Välkommen till Backamo Flygklubb

Kostnader (2017)

Flygkostnad

  • 800:- per timme.
  • Timpris med abonnemang: 600:- per timme.
  • Timpris inklusive lärare: 1350:- per timme.

IKARUS C-42 förbrukar ungefär 12 lit/h vid 150 km/h, vilket innebär att den drar ca 0.8 lit/mil. Vilken bil drar detta i 150 km/h? Med gällande timdebitering motsvarar detta ungefär 53 kr/mil.

 

Medlemskostnader

Medlemskap i Backamo flygklubb 650 kr per kalenderår.
Plus årsavgift för flygande medlemmar 2350 kr (alternativt 0 kr, men då med 450 kr högre timkostnad, lämpligt t.ex för gästmedlemmar).
Plus årsavgift till KSAK 450 kr.

Frivillig avgift till självriskfond är 200:- per pilot och år (ingår utan kostnad för elever).

 

Att ta eget flygcert

Totalt ca 35 000 kr - 40 000 kr. Se även vår sida som tar upp hur man tar cert. Men din pilotresa börjar inte efter uppflygningen. Den börjar redan i utbildningens första ögonblick! Du kommer att ha minst lika kul under alla pass tillsammans med flyginstruktören.

Priserna tillämpas från och med 2017-01-01.